Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskup

PGKiM sp. z o.o. informuje, iż od dnia 29.05.2024 r. zaczną obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, zatwierdzone decyzją znak P.RZT.70.9.2024/D/JK z dnia 29.04.2024 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu.

27 maja 2024
Czytaj więcej o: Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskup

Nr postępowania: PGKiM/01/05/2024

Budowa oświetlenia energooszczędnego w ramach zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kazimierz Biskupi"

o wartości mniejszej niż progi unijne wskazane w art. 3 ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

23 maja 2024
Czytaj więcej o: Nr postępowania: PGKiM/01/05/2024

Nr postępowania: PGKiM/08/11/2023

Nr postępowania: PGKiM/08/11/2023

 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla sprzętu i pojazdów

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

22 listopada 2023
Czytaj więcej o: Nr postępowania: PGKiM/08/11/2023